Naš odbor
i biografija...

DR. HENRY SMITH


Henri radi na pitanjima konflikata i izgradnje mira duže od 20 godina.

Trenutno obavlja funkciju direktora konsultantske firme za sukobe, bezbjednost i upravljanje First Call Partners, nakon što je nedavno napustio državnu službu Velike Britanije gdje je radio za Stabilizacionu jedinicu i Ministarstvo za međunarodni razvoj. Prije toga, proveo je 10 godina u Saferworld, od čega je 5 bio izvršni direktor.

Henri ima iskustvo u radu na pitanjima post-konfliktne izgradnje mira širom Zapadnog Balkana.

Takođe ima veliko iskustvo u radu na Bliskom Istoku, u Africi i Južnoj Aziji. Henrijeva doktorska teza ispituje odnose između izgradnje mira i kontrole lakog naoružanja, i uključuje detaljno istraživanje na Zapadnom Balkanu.


EJIRIS SHOSHI


Ejiris Šoši je glavna operativna službenica OTTOnomi fondacije, organizacije iz Tirane koja se bavi  obnovom istorijskih spomenika na Zapadnom Balkanu i njihovim transformisanjem u samostalne centre za umjetnost, kulturu i obrazovanje, i kao destinaciju za kulturno nasleđe za turizam. Ejiris je odgovorna za upravljanje svim aktivnostima koje se bave obezbjeđivanjem modela održivog ekonomskog razvoja urbanih transformacija regionalnog nasleđa.

Prije pridruživanja OTTOnomiju, Ejiris je preko 20 godina sticala iskustvo u NVO sektoru, gdje je radila za nekoliko projekata finansiranim od strane USAID-a, uključujući IFDC - Međunarodni centar za razvoj đubriva, SBCA projekat / Chemonics International, Hrana za napredak/USDA projekat, ABMC - Menadžment centar za udruženja i biznis, i AFADA - Albansko udruženje distributera đubriva Ag-inputi. Ove organizacije su bile angažovane u razvoju zdravog i održivog sektora agrobiznisa u Albaniji. Ejiris je podržavala članove i njihova udruženja u razvoju proizvoda, tehnološkim inovacijama, širenjima na nova tržišta, izvozu u inostranstvu, marketinškim planovima i aktivnostima, i olakšavala im je obuku i edukaciju o kreiranju politike i javnom zastupanju na osnovu ACE – Agende za zastupanje, komunikaciju i edukaciju.

Drugi projekat za koji je Ejiris takođe konsultovala od 2011. do 2015. godine je bio ”Moja škola“, koji je trebalo da pomogne učenicima viših osnovnih i srednjih škola da naprave godišnjake i osnaže svoje vještine učenja i povjerenja. 

Trenutno, Ejiris nastavlja da podržava i savjetuje ABMC i AFADA udruženja, kao i njihovih poslovne članove. Takođe savjetuje menadžerski tim ”Albanskog raja“, putne i turističke kompanije koja promoviše albanski turizam, prirodu i istorijsko nasleđe. Od 2008. godine do danas je kontinuirano angažovana kao konsultant u različitim EU projektima u Albaniji, kao što su GIZ, SIDA, SNV, Švajcarska kulturna fondacija, itd. Ona je takođe članica upravnog odbora i direktorka marketinga novoregistrovanog Lokalnog komiteta organizatora Tiranskog maratona, čija misija je da kroz sport podigne svijest o povodima koji imaju viši cilj i traži učešće javnosti u tim pitanjima.

Pored strasti za dobrotvornim radom, Ejiris njeguje i strast prema muzici, umjetnosti i vožnji. Ejiris je menadžerka međunarodnih odnosa u Udruženju prijatelja muzike, i završila je Srednju muzičku školu u Tirani, instrument violončelo.

Godine 2015, Ejiris je bila dio albanskog reli tima, a 2016. je učestvovala na Illyria raid-u, prvoj netakmičarskoj terenskoj trci koja je prolazila kroz pet zemalja: Grčku, Albaniju, Crnu Goru, Kosovo i Makedoniju.

Ejiris ima bečelor diplomu iz poslovne administracije i menadžmenta sa Ekonomskog fakulteta na Univerzitetu u Elbasanu.


HARIS PAŠOVIĆ


Pašović je jedan od vodećih pozorišnih reditelja u jugoistočnoj Evropi tokom poslednje tri decenije. Njegova izvedba Frank Vedekindovog ”Buđenja proljeća“ u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu je postala pozorišni klasik nekadašnje Jugoslavije.

Njegova predstava ”Čekajući Godoa“ Samjuela Beketa je bilo poslednja premijera odigrana uoči početka raspada Jugoslavije.

Tokom opsade Sarajeva, Pašović je bio direktor Međunarodnog pozorišnog i filmskog festivala MES Sarajevo; režirao predstave (Euripidovu ”Alkestu“; Pol Osterovu ”U zemlji poslednjih stvari“; No dramu ”Svileni bubnjevi“) i producirao ”Čekajući Godoa“ u legendarnoj režiji Susan Sontag.

Nakon rata, režirao je niz predstava prikazanih na Međunarodnom festivalu u Edinburgu, Avinjon festivalu, Singapurskom festivalu umjetnosti, Nacionalnom festivalu umjetnosti u Južnoj Africi, Gradu kulture Velike Britanije, Napuljskom pozorišnom festivalu, i mnogim drugima.

Njegovo djelo ”Sarajevska crvena linija“ za 20. godišnjicu opsade Sarajeva je bila svjetska vijest dana. Pašović je direktor EastWest centra u Sarajevu. On takođe predaje na univerzitetima u Sarajevu, Novom Sadu i Bledu. Piše drame i eseje i govori na konferencijama i raznim događajima. Dobitnik je više nagrada za svoja djela.


MARIJANA TOMAMARIKA THEROSRADE RAJKOVCEVSKI


Rade Rajkovčevski, je docent na Odjeljenju policijskih nauka i Odjeljenju za bezbjednosne nauke i privatno obezbjeđenje na Fakultetu bezbjednosti u Skoplju, na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski u Bitolju.

Prije nego što je započeo akademsku karijeru 2006. godine, njegovo radno iskustvo je vezano za rad u Vojsci Republike Makedonije (2002-2003) i oblast civilne zaštite i bezbjednosti na sjeveru Francuske (2004-2005).

Odbranio je magistarsku tezu na temu nacionalne politike bezbjednosti i sukoba (2010) i doktorsku tezu na temu evropske policijske saradnje (2013). Istraživač je i ekspert za nekoliko EU (FP7, ECHO i Evropa za građane) i nacionalnih projekata. 

Autor je dvije knjige i više od 30 članaka. Njegove glavne oblasti istraživanja obuhvataju: policiju, bezbjednosnu politiku, upravljanje krizama, civilnu zaštitu i međunarodnu bezbjednosnu saradnju.


Donatori

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO